Jul 30, 2016 - Saturday 2:00 pm

YNABC Consolation Swiss Recaps

Session 1


Section
Direction
Filter
Players

Section C

Team Player 1 Player 2 Player 3 Player 4 Player 5 Player 6 Flt Qual Overall Section Session
Score
% Carry
Over
Adjust Overall
Score
mps Color Next
Session
A B C A B C
10 Xichen Song Sihan Zou Jiasen Liu Xiang Gao C 1 1 1 - - - 68.00 0.00 68.00 2.43 Red
2 Reid Busse Piper Ziebarth Eric Rodriguez Kurt Hu A 2 - - - - - 53.00 0.00 53.00 1.82 Red
6 Matt Oakley Emma Miller Vytas Gedvila Ruth Lynam B 3 2 - - - - 43.00 0.00 43.00 1.37 Red
9 Zi Yang Wang Yiming Liu Zi Han Liu Hao Yi Pang Jong Yan Wu Wen Zhuo Gao C 4 3 - - - - 42.00 0.00 42.00 0.77 Red
3 Pico Gilman Kai Chang Jonathan Yue David Zheng A - - - - - - 40.00 0.00 40.00 0.28 Red
7 Hailey Botkins Mykala Mudahy Andrew Burrows RJ Fashingbauer B - - - - - - 39.00 0.00 39.00 0.28 Red
5 Alexander Sung Brandon Fong Olivia Schireson Miranda Schuyler A - - - - - - 35.00 0.00 35.00 0.14 Red
4 Neo Ling Katherine Yang Han Wu Yolanda Ling B - - - - - - 32.00 0.00 32.00 0.28 Red
8 Emma Kolesnik Rhea Mathew Snehal Oberai Cindy Wu B - - - - - - 26.00 0.00 26.00 0.14 Red
1 Maia Walzer V J Lamoureux Kayleen Iguban Mary Eliza Balof C - - - - - - 22.00 0.00 22.00