Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 9 Result

Sections
Boards
Dlr: N Vul: E-W
9
8 9 14 9
5 3 2 A 10 J 10 9 5 2 K 8 3
9 8 6 4 Q 8 6 3 2 Q 8 A J
J 7 K J 5 4 A K 7 3 Q 7 2

A K Q 10 9 7 6 4 10 9 6 5 4
Double Dummy Makes NS: 1 1
6
3
NT5
EW: 1 3 1NT
5
6
Par Score -140 3-EW

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-170 2.562 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
5-Eric He-Edward He
-170 2.562 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
-620 00 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
-300 125 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
-150 4100 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
300 375 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
170 1.538 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang
150 00 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain
620 4100 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
170 1.538 5-Eric He-Edward He vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang