Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 8 Result

Sections
Boards
Dlr: W Vul: None
8
6 15 9 10
7 5 4 Q 7 3 J 10 9 6 Q J 6
A Q J A K J 9 5 8 4 3 2 3
9 3 2 8 4 2 K Q 7 5 A 10 2

K 10 8 6 10 6 A K 9 8 7 5 4
Double Dummy Makes NS: 1
3
3
5
NT4
EW: 4 4 1 1NT
6
Par Score -420 4-EW

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
50 2.562 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
5-Eric He-Edward He
50 2.562 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
100 4100 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
-100 125 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
-420 00 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
100 375 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
-50 1.538 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang
420 4100 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain
-100 00 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
-50 1.538 5-Eric He-Edward He vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang