Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 7 Result

Sections
Boards
Dlr: S Vul: Both
7
25 6 6 3
A K 10 6 A Q 8 A J A K 8 7
J 7 4 3 2 Q 8 7 5 Q J 6 2
9 5 4 3 K 10 9 5 K 9 4 3 3

Q 8 2 J 7 6 10 6 2 10 9 5 4
Double Dummy Makes NS: 4 1 3/ 2 4/ 3 4/3NT EW:
2/3
6
3/4
3
NT2/3
Par Score +630 4
NT-
N

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
660 4100 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
5-Eric He-Edward He
630 2.562 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
600 0.512 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
630 2.562 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
600 0.512 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-630 1.538 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
-630 1.538 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang
-600 3.588 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain
-600 3.588 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
-660 00 5-Eric He-Edward He vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang