Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 6 Result

Sections
Boards
Dlr: E Vul: E-W
6
13 14 5 8
Q 6 5 4 A Q 7 4 A J 8 4 2
A 8 7 4 A 8 K J 10 5 2 Q 10
K J 10 9 3 J 9 6 3 7 6 5 3

2 K Q 10 7 5 3 2 9 8 6 K 9
Double Dummy Makes NS: 2 1 3 1NT
4
EW: 3
5/4
4
2
NT6
Par Score -100 4*-N
-1

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
170 250 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
5-Eric He-Edward He
200 3.588 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
140 125 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
200 3.588 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
-1000 00 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-200 0.512 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
-200 0.512 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang
1000 4100 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain
-140 375 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
-170 250 5-Eric He-Edward He vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang