Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 4 Result

Sections
Boards
Dlr: W Vul: Both
4
12 13 7 8
A J 5 4 K 9 8 7 6 A 9 8 3
Q 9 3 2 A Q 9 3 Q 5 4 3 K
7 6 10 7 6 2 K J 2 Q J 7 6

K 10 8 J 8 5 4 A 10 10 5 4 2
Double Dummy Makes NS: 2 1 -/1NT
6
5
NT6/7
EW: 1/ - 1
5
7/6
5
NT6
Par Score +90 1
NT-
/2
-
NS

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
100 1.538 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
200 375 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen
-70 00 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
5-Eric He-Edward He
400 4100 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
100 1.538 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-100 2.562 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang
-400 00 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
-200 125 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang
-100 2.562 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain
70 4100 5-Eric He-Edward He vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary