Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 25 Result

Sections
Boards
Dlr: N Vul: E-W
25
17 5 9 9
A K Q 9 6 4 3 J 7 3 A K 5
8 A 6 2 9 7 6 J 10 8 7 4 3
J 10 7 5 K Q 8 5 Q J 8 3 6

2 10 9 4 10 5 4 2 A K Q 9 2
Double Dummy Makes NS: 1 1 3 2NT
6
EW:
6
6
6
3
NT5
Par Score +140 3-NS

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
140 0.133 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
450 3.8897 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
420 250 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
420 250 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-420 250 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
-140 3.8897 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang
-420 250 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
-450 0.133 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang