Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 24 Result

Sections
Boards
Dlr: W Vul: None
24
20 6 4 10
A K Q 2 A K 9 8 A 2 9 6 2
J 10 9 Q 10 7 6 5 4 Q J 7 5
8 7 6 4 3 7 4 10 9 3 A 8 3

5 J 6 5 3 2 K Q J 8 K 10 4
Double Dummy Makes NS: 4 6 6 4 6NT EW:
3
0
0
3
NT0
Par Score +990 6
NT-
NS

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
490 250 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
980 3.588 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
480 125 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
980 3.588 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen
-50 00 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
5-Eric He-Edward He

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-480 375 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
-490 250 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang
-980 0.512 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
-980 0.512 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang
50 4100 5-Eric He-Edward He vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain