Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 21 Result

Sections
Boards
Dlr: N Vul: N-S
21
4 13 12 11
6 5 4 3 A 9 5 10 9 7 6 8 7
A 9 K 8 6 4 K Q J 5 4 2 5
K J 8 Q 10 7 3 K Q J 10 6 3

Q 10 7 2 J 2 A 8 3 A 9 4 2
Double Dummy Makes NS:
2
4
2
6
NT3
EW: 4 2 5/ 4 1 4NT
Par Score -450 5-E

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-140 4100 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
-420 1.538 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
-420 1.538 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
-420 1.538 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen
-420 1.538 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
5-Eric He-Edward He

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
420 2.562 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
140 00 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang
420 2.562 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
420 2.562 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang
420 2.562 5-Eric He-Edward He vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain