Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 20 Result

Sections
Boards
Dlr: W Vul: Both
20
11 10 12 7
4 3 K 9 4 3 K 7 A J 8 6 2
K J 7 Q 8 7 6 A 10 9 10 7 3
A Q 10 9 8 2 A 5 2 5 2 Q 9

6 5 J 10 Q J 8 6 4 3 K 5 4
Double Dummy Makes NS: 2 3
6
5
NT5
EW: 2 2NT
4/5
4
6
Par Score +110 3-NS

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-110 1.538 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen
200 4100 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
5-Eric He-Edward He
-110 1.538 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
-140 00 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
100 375 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-100 125 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain
110 2.562 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
110 2.562 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang
140 4100 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
-200 00 5-Eric He-Edward He vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang