Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 17 Result

Sections
Boards
Dlr: N Vul: None
17
13 9 11 7
K Q 7 5 K 9 3 8 5 A J 4 2
8 4 Q 7 6 A K 10 7 3 2 6 3
J 10 6 3 2 A 8 2 Q J K 9 8

A 9 J 10 5 4 9 6 4 Q 10 7 5
Double Dummy Makes NS: 3 1 1
5
NT5
EW: 2 1/2NT
4
5
6
Par Score +100 3*-EW/3NT*-W-1

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-250 00 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen
-110 250 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
5-Eric He-Edward He
-50 375 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
50 4100 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
-130 125 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
130 375 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain
50 125 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
250 4100 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang
-50 00 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
110 250 5-Eric He-Edward He vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang