Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 13 Result

Sections
Boards
Dlr: N Vul: Both
13
12 14 3 11
A J 9 5 7 6 5 K 10 3 A 3 2
8 7 6 A Q Q 8 7 2 K Q J 5
10 4 2 K 10 9 4 2 5 4 7 6 4

K Q 3 J 8 3 A J 9 6 10 9 8
Double Dummy Makes NS: 2 3 1 2 3NT EW:
5
4
6
5
NT4
Par Score +600 3
NT-
NS

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
120 2.562 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma
120 2.562 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
-90 125 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen
140 4100 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
5-Eric He-Edward He
-200 00 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-120 1.538 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang
200 4100 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain
90 375 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary
-120 1.538 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang
-140 00 5-Eric He-Edward He vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen