Nov 28, 2019 - Thursday 7:30 pm

Board detail for International Fund 299er Pairs

Session 1

Section D, Board # 1 Result

Sections
Boards
Dlr: N Vul: None
1
20 5 5 10
6 3 A K 9 4 K J 5 A K Q 9
A J 7 5 10 8 6 2 6 10 7 5 2
Q 9 2 J 7 Q 9 7 4 8 6 4 3

K 10 8 4 Q 5 3 A 10 8 3 2 J
Double Dummy Makes NS: 5/ 6 5/ 6 5/ 6 3 5/6NT EW:
0
0
0
3
NT0
Par Score +990 6
NT-
S

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
-50 00 1-Herbert Nakagawa-David Ouyang vs.
1-Rick Bond-Jeremy Bowman
520 2.562 2-Suhang Li-Xuyang Zhang vs.
3-Kayden Ge-Charlie Chen
520 2.562 3-Scott Bonomi-Jenifer Lary vs.
5-Eric He-Edward He
520 2.562 4-Brian Zhang-Andrew Chen vs.
2-Jiayi Shi-Yufan Chen
520 2.562 5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain vs.
4-Ziqian Wang-Shuoming Ma

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
50 4100 1-Rick Bond-Jeremy Bowman vs.
1-Herbert Nakagawa-David Ouyang
-520 1.538 2-Jiayi Shi-Yufan Chen vs.
4-Brian Zhang-Andrew Chen
-520 1.538 3-Kayden Ge-Charlie Chen vs.
2-Suhang Li-Xuyang Zhang
-520 1.538 4-Ziqian Wang-Shuoming Ma vs.
5-Elizabeth D Orazio-Yusef Husain
-520 1.538 5-Eric He-Edward He vs.
3-Scott Bonomi-Jenifer Lary