Nov 28, 2019 - Thursday 1:00 pm

Board detail for International Fund Stratified 299er Pairs

Session 1

Section F, Board # 18 Result

Sections
Boards
Dlr: E Vul: N-S
18
10 10 12 8
Q 10 9 8 6 4 A A 5 4 6 5 2
K J 2 K 7 5 3 Q 10 3 J 10 4
A 5 Q 10 9 6 4 K J 9 Q 7 3

7 3 J 8 2 8 7 6 2 A K 9 8
Double Dummy Makes NS: 1 1 2
4
NT5
EW: 3 -/1NT
6
6
5
NT6/7
Par Score -140 3-EW

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
Play  4 E 100 457 1-Thomas Carr-Judith Carr vs.
4-Eric He-Edward He
Play  1 N 140 6.593 2-Yufan Chen-Jiayi Shi vs.
5-Toby Lee-Edmond Tso
Play  3 E 50 229 3-Gary Zeng-Nancy Yu vs.
7-Trish Yee-Kevin Yee
Play  3 N 140 6.593 4-Shuoming Ma-Ziqian Wang vs.
1-David Ouyang-Herbert Nakagawa
Play  4 E 100 457 5-Greg Manchuk-Kathleen Manchuk vs.
3-Maxine Topper-Michael Topper
Play  2 N -100 114 6-Alan Chian-Bo Chian vs.
6-Eric Guan-Anthony Guan
Play  3 N -200 00 7-Han Moy-Joyce Wade vs.
8-Keith Lin-Kyle Lin
Play  4 E 100 457 8-David Platshon-Michael Gerson vs.
2-Xuyang Zhang-Suhang Li

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
Play  3 N -140 0.57 1-David Ouyang-Herbert Nakagawa vs.
4-Shuoming Ma-Ziqian Wang
Play  4 E -100 343 2-Xuyang Zhang-Suhang Li vs.
8-David Platshon-Michael Gerson
Play  4 E -100 343 3-Maxine Topper-Michael Topper vs.
5-Greg Manchuk-Kathleen Manchuk
Play  4 E -100 343 4-Eric He-Edward He vs.
1-Thomas Carr-Judith Carr
Play  1 N -140 0.57 5-Toby Lee-Edmond Tso vs.
2-Yufan Chen-Jiayi Shi
Play  2 N 100 686 6-Eric Guan-Anthony Guan vs.
6-Alan Chian-Bo Chian
Play  3 E -50 571 7-Trish Yee-Kevin Yee vs.
3-Gary Zeng-Nancy Yu
Play  3 N 200 7100 8-Keith Lin-Kyle Lin vs.
7-Han Moy-Joyce Wade