Nov 28, 2019 - Thursday 1:00 pm

Board detail for International Fund Stratified 299er Pairs

Session 1

Section F, Board # 16 Result

Sections
Boards
Dlr: W Vul: E-W
16
3 10 12 15
Q J 7 6 5 4 10 9 6 2 6 4 2
A 3 2 5 2 K Q J 8 7 6 5 8
K 10 K 7 4 3 10 9 K Q J 5 3

9 8 A Q J 8 A 4 3 A 10 9 7
Double Dummy Makes NS: 2 1 2
3
NT4
EW: 4/ 3 2NT
5
5
5
Par Score -130 4-E

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
Play  4 N -100 571 1-Thomas Carr-Judith Carr vs.
4-Eric He-Edward He
Play  3 N 170 686 2-Yufan Chen-Jiayi Shi vs.
5-Toby Lee-Edmond Tso
Play  3NT W 300 7100 3-Gary Zeng-Nancy Yu vs.
7-Trish Yee-Kevin Yee
Play  3 W -150 00 4-Shuoming Ma-Ziqian Wang vs.
1-David Ouyang-Herbert Nakagawa
Play  4 W -130 229 5-Greg Manchuk-Kathleen Manchuk vs.
3-Maxine Topper-Michael Topper
Play  2 W -110 457 6-Alan Chian-Bo Chian vs.
6-Eric Guan-Anthony Guan
Play  4 W -130 229 7-Han Moy-Joyce Wade vs.
8-Keith Lin-Kyle Lin
Play  2 W -130 229 8-David Platshon-Michael Gerson vs.
2-Xuyang Zhang-Suhang Li

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
Play  3 W 150 7100 1-David Ouyang-Herbert Nakagawa vs.
4-Shuoming Ma-Ziqian Wang
Play  2 W 130 571 2-Xuyang Zhang-Suhang Li vs.
8-David Platshon-Michael Gerson
Play  4 W 130 571 3-Maxine Topper-Michael Topper vs.
5-Greg Manchuk-Kathleen Manchuk
Play  4 N 100 229 4-Eric He-Edward He vs.
1-Thomas Carr-Judith Carr
Play  3 N -170 114 5-Toby Lee-Edmond Tso vs.
2-Yufan Chen-Jiayi Shi
Play  2 W 110 343 6-Eric Guan-Anthony Guan vs.
6-Alan Chian-Bo Chian
Play  3NT W -300 00 7-Trish Yee-Kevin Yee vs.
3-Gary Zeng-Nancy Yu
Play  4 W 130 571 8-Keith Lin-Kyle Lin vs.
7-Han Moy-Joyce Wade