Nov 28, 2019 - Thursday 1:00 pm

Board detail for International Fund Stratified 299er Pairs

Session 1

Section F, Board # 15 Result

Sections
Boards
Dlr: S Vul: N-S
15
10 18 4 8
A 9 8 7 10 2 J 9 2 A J 5 4
K Q 4 A 7 A 8 7 4 3 K Q 3
J 5 3 2 8 6 5 4 K 6 10 9 2

10 6 K Q J 9 3 Q 10 5 8 7 6
Double Dummy Makes NS: 1
6
5
4
NT6
EW: 1 2 2/ 3
6
NT6
Par Score -140 3-W

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
Play  1 W -70 3.550 1-Thomas Carr-Judith Carr vs.
5-Toby Lee-Edmond Tso
Play  1NT W 50 4.6466 2-Yufan Chen-Jiayi Shi vs.
6-Eric Guan-Anthony Guan
Play  2NT W 150 6.9399 3-Gary Zeng-Nancy Yu vs.
8-Keith Lin-Kyle Lin
Play  1NT W -150 0.071 4-Shuoming Ma-Ziqian Wang vs.
2-Xuyang Zhang-Suhang Li
Play  2NT W -120 2.3634 5-Greg Manchuk-Kathleen Manchuk vs.
4-Eric He-Edward He
Play  3NT W 100 5.7983 6-Alan Chian-Bo Chian vs.
7-Trish Yee-Kevin Yee
Play  1 E -140 1.2117 7-Han Moy-Joyce Wade vs.
1-David Ouyang-Herbert Nakagawa

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
Play  1 E 140 5.7983 1-David Ouyang-Herbert Nakagawa vs.
7-Han Moy-Joyce Wade
Play  1NT W 150 6.9399 2-Xuyang Zhang-Suhang Li vs.
4-Shuoming Ma-Ziqian Wang
Play  2NT W 120 4.6466 4-Eric He-Edward He vs.
5-Greg Manchuk-Kathleen Manchuk
Play  1 W 70 3.550 5-Toby Lee-Edmond Tso vs.
1-Thomas Carr-Judith Carr
Play  1NT W -50 2.3634 6-Eric Guan-Anthony Guan vs.
2-Yufan Chen-Jiayi Shi
Play  3NT W -100 1.2117 7-Trish Yee-Kevin Yee vs.
6-Alan Chian-Bo Chian
Play  2NT W -150 0.071 8-Keith Lin-Kyle Lin vs.
3-Gary Zeng-Nancy Yu