Nov 30, 2019 - Saturday 3:00 pm

Board detail for Saturday Youth Pairs

Session 1

Section Z, Board # 22 Result

Sections
Boards
Dlr: E Vul: E-W
22
10 17 8 5
K 8 7 3 10 9 6 2 J 7 2 A Q
5 4 A K A K 6 5 3 K 4 3 2
A J 10 2 Q 8 7 5 4 10 J 9 8

Q 9 6 J 3 Q 9 8 4 10 7 6 5
Double Dummy Makes NS:
4
5
4
5
NT5
EW: 3 2 3 2 2NT
Par Score -140 3-EW

N-S

Contract By Score Matchpoints% Pairs
NS 00 1-XuYang Zhang-Suhang Li vs.
2-Victorin Chen-Joey Qi
2 E -110 2.536 10-Alan Chian-Benjamin Singer vs.
9-Eric Guan-Anthony Guan
3NT W -600 00 9-Isabelle Rugg-Julian Ting vs.
7-Qia Zhang-Liao Zhang
2 W -110 2.536 8-Timothy Flynn-Andrew Wong vs.
5-Toby Lee-Edmond Tso
2 E -140 114 7-Ziheng Yun-Yanlai Yang vs.
3-Eddy Qi-Aldwyn Lin
2 W -90 457 6-Elena Liu-Stephanie Liu vs.
1-Topaz Lee-Soledad Beck
3NT W 200 6.593 5-Nancy Yu-Gary Zeng vs.
10-Eric He-Edward He
3NT W 100 571 4-Shuoming Ma-Ziqian Wang vs.
8-Kai Eckert-Victor Chung
NS 00 3-Keith Lin-Kyle Lin vs.
6-Yufan Chen-Jiayi Shi
NS 00 2-Eliza Singer-Jack Leighton vs.
4-Michael Liu-Philip Chien
3NT W 200 6.593 11-Alessandro Damico-Graziella Giacone vs.
11-Richard Liu-Jeffrey Meng

E-W

Contract By Score Matchpoints% Pairs
Play  2 W 90 343 1-Topaz Lee-Soledad Beck vs.
6-Elena Liu-Stephanie Liu
Play  3NT W -200 0.57 10-Eric He-Edward He vs.
5-Nancy Yu-Gary Zeng
Play  2 E 110 4.564 9-Eric Guan-Anthony Guan vs.
10-Alan Chian-Benjamin Singer
Play  3NT W -100 229 8-Kai Eckert-Victor Chung vs.
4-Shuoming Ma-Ziqian Wang
Play  3NT W 600 7100 7-Qia Zhang-Liao Zhang vs.
9-Isabelle Rugg-Julian Ting
Play  NS 00 6-Yufan Chen-Jiayi Shi vs.
3-Keith Lin-Kyle Lin
Play  2 W 110 4.564 5-Toby Lee-Edmond Tso vs.
8-Timothy Flynn-Andrew Wong
Play  NS 00 4-Michael Liu-Philip Chien vs.
2-Eliza Singer-Jack Leighton
Play  2 E 140 686 3-Eddy Qi-Aldwyn Lin vs.
7-Ziheng Yun-Yanlai Yang
Play  NS 00 2-Victorin Chen-Joey Qi vs.
1-XuYang Zhang-Suhang Li
Play  3NT W -200 0.57 11-Richard Liu-Jeffrey Meng vs.
11-Alessandro Damico-Graziella Giacone