Jun 09, 2017 - Friday 10:30 am

Golden Opportunity Pairs Recaps

Session


Section
Direction
Filter
Players

Section R - NS

Pair Player 1 Player 2 Flt Qual Overall Section Session
Score
% Carry
Over
Adjust Overall
Score
mps Color Next
Session
Personal
Scores
7 3 2 7 3 2
1 Diana Chirita Georgia McGuire 2 3 2 1 1 1 1 105.07 62.54 105.07 1.61 Gold P - 1 - E/W Scores
7 Kenneth Kaleita Linda Kaleita 7 4 - - 2 - - 101.43 60.38 101.43 1.13 Red P - 7 - E/W Scores
3 Layton Davis William Wade 7 8 - - 3 - - 93.14 55.44 93.14 0.81 Red P - 3 - E/W Scores
11 Jonathan Eskridge Cynthia Gail Prell 2 9 5 3 4 2 2 92.64 55.14 92.64 0.83 Red P - 4 - E/W Scores
9 Mary Whittemore Nancy Ramseyer 7 20 - - - - - 88.14 52.46 88.14 P - 8 - E/W Scores
2 Pat Smith Gary Smith 3 21/22 13/14 - - 3/4 - 87.36 52.00 87.36 0.50 Red P - 2 - E/W Scores
10 Mary Newman Susan Radner 3 21/22 13/14 - - 3/4 - 87.36 52.00 87.36 0.50 Red P - 5 - E/W Scores
8 Alice Colley Mary Foster 2 - - - - - - 77.35 46.04 77.35 99 - 0 - E/W Scores
5 Michael Esposito Md Richard Laplante 2 - - - - - - 72.29 43.03 72.29 99 - 0 - E/W Scores
4 Susan Penney John Leslie 3 - - - - - - 67.52 40.19 67.52 99 - 0 - E/W Scores
6 Louis Dybas Patricia Foley 2 - - - - - - 49.57 29.51 49.57 O - 6 - N/S Scores

Section R - EW

Pair Player 1 Player 2 Flt Qual Overall Section Session
Score
% Carry
Over
Adjust Overall
Score
mps Color Next
Session
Personal
Scores
7 3 2 7 3 2
3 Gordon Prager Jo Prager 7 7 - - 1 - - 95.36 56.76 95.36 1.61 Gold O - 3 - N/S Scores
8 Larry Woolbright Deborah Titolo 2 10 6 4 2 1 1 92.29 54.93 92.29 1.13 Red 99 - 0 - E/W Scores
2 Diana Kurty Kathy Creveling 2 11 7 5 3 2 2 92.28 54.93 92.28 0.81 Red O - 2 - N/S Scores
5 John Dillon Margaret Dillon 7 12/13 - - 4 - - 92.00 54.76 92.00 0.56 Red 99 - 0 - E/W Scores
10 Roberta Nahill Richard Norton 2 14 9 7 - 3 3 91.50 54.46 91.50 0.56 Red O - 5 - N/S Scores
4 Thomas Bartholomew Sonja Olson 2 19 12 9 - - - 88.91 52.92 88.91 O - 4 - N/S Scores
1 Elizabeth Singer Mark Singer 2 - 16 11 - - - 85.36 50.81 85.36 O - 1 - N/S Scores
11 Arlene Schoen Mel Schoen 2 - - - - - - 83.43 49.66 83.43 O - 8 - E/W Scores
9 Sally Newton John Newton 7 - - - - - - 83.36 49.62 83.36 O - 8 - N/S Scores
6 Sheila Pechinski Martha Williams 2 - - - - - - 60.07 35.76 60.07 P - 6 - E/W Scores
7 Patricia Zoli Mary-Eliz Fitzgerald 7 - - - - - - 59.86 35.63 59.86 O - 7 - N/S Scores

Section T - NS

Pair Player 1 Player 2 Flt Qual Overall Section Session
Score
% Carry
Over
Adjust Overall
Score
mps Color Next
Session
Personal
Scores
7 3 2 7 3 2
9 Lynne McCombs Kathleen Francis 3 2 1 - 1 1 - 110.61 65.84 110.61 1.53 Gold 99 - 0 - E/W Scores
1 Kate Beatty Ann Patton 2 5 3 2 2 2 1 100.29 59.70 100.29 1.07 Red O - 1 - E/W Scores
7 Medardo Gutierrez Jean Shea 7 15 - - 3 - - 90.50 53.87 90.50 0.77 Red O - 7 - E/W Scores
2 Thomas Williams Lois Lang 3 16 10 - 4 3 - 89.79 53.45 89.79 0.63 Red O - 2 - E/W Scores
6 Walter Kurkela Jr Linda Ronayne 2 17 11 8 - 4 2 89.50 53.27 89.50 0.65 Red P - 6 - N/S Scores
3 Ira Tarnow Rochelle Schack 3 - - - - - - 76.29 45.41 76.29 O - 3 - E/W Scores
4 Philip Pearson Lynne Grace 2 - - - - - - 75.29 44.82 75.29 O - 4 - E/W Scores
10 Roberta Mooney Blanche Goldstein 3 - - - - - - 75.00 44.64 75.00 O - 5 - E/W Scores
8 Jean Cockcroft Linda Law 2 - - - - - - 73.57 43.79 73.57 99 - 0 - E/W Scores
5 Richard Ellis Ellen Ellis 2 - - - - - - 60.29 35.89 60.29 99 - 0 - E/W Scores

Section T - EW

Pair Player 1 Player 2 Flt Qual Overall Section Session
Score
% Carry
Over
Adjust Overall
Score
mps Color Next
Session
Personal
Scores
7 3 2 7 3 2
6 Cheryl Britton Julie Anderson 7 1 - - 1 - - 113.50 67.56 113.50 1.53 Gold O - 6 - E/W Scores
2 Ilene Goldman Iris Fleming 3 6 4 - 2 1 - 98.61 58.70 98.61 1.12 Red P - 2 - N/S Scores
8 Thomas Levanduski Jim Reed 2 12/13 8 6 3 2 1 92.00 54.76 92.00 0.93 Red 99 - 0 - E/W Scores
7 Valerie Solon Robert Anastasi 7 18 - - 4 - - 89.21 53.10 89.21 0.54 Red P - 7 - N/S Scores
5 Allen Hochfelder Stephanie Hochfelder 2 - 15 10 - 3 2 86.71 51.61 86.71 0.65 Red 99 - 0 - E/W Scores
4 Gail Gamble Alan Gamble 2 - - - - - - 79.50 47.32 79.50 P - 4 - N/S Scores
1 William Schoener Janet Schoener 2 - - - - - - 79.21 47.15 79.21 P - 1 - N/S Scores
10 Sheila Sharp Don Sharp 3 - - - - - - 74.43 44.30 74.43 P - 5 - N/S Scores
3 Eileen McGrory Robert McGuire 7 - - - - - - 69.71 41.49 69.71 P - 3 - N/S Scores
9 Maria Vikan Paul Vikan 2 - - - - - - 57.71 34.35 57.71 P - 8 - N/S Scores